Controller in Het Werkplein Kazakhstan

Website Het Werkplein

This job listing is about Het Werkplein in Kazakhstan 2022 exclusively on jobizille.com

Organisatie

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 21-11-2022 tot 09:00 uur.

Functiebeschrijving

Voor het Kadaster is FlexIntens op zoek naar een Controller voor 36 uur per week.

Het Kadaster Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld Het team Concerncontrol van het Kadaster is op zoek naar een tijdelijke energieke controller. De afdeling is verantwoordelijk voor managerial control, financial control en tax control binnen de Directie Financiën en Control. De afdeling Concerncontrol is onder meer verantwoordelijk voor het optimaliseren van financiële informatievoorziening ten behoeve van Directieraad en Raad van Bestuur in het licht van een veranderde organisatiestructuur en een hierop aangepast besturingsmodel.

Voorbeelden Van Deze Optimalisaties Zijn

 • Het beter inzichtelijk maken van periodieke kostentoerekening aan producten en diensten met bijzondere aandacht voor beleidsmatige keuzes die daarbij worden gemaakt;
 • Het beter inzichtelijk maken van de marges op producten en diensten;
 • Het ontwikkelen van scenario’s bij (excessieve) marktontwikkelingen inclusief het definiëren van mitigerende maatregelen (contingenties);
 • Het ontwerpen van een structuur voor de administratie die beter aansluit bij ontwikkelingen op het gebied van ‘finance transformation’.

Opdrachtomschrijving

 • Ondersteun het huidige team bij het identificeren en ontwikkelen van optimalisaties;
 • Implementeer de optimalisaties samen met controllers (zowel centraal als decentraal) als de product owners van SAP en BW. In de implementatiefase wordt verwacht dat de kandidaat hands on meewerkt aan het concreet tot stand komen van de optimalisaties;
 • Het ondersteunen van een eventuele conversie in de administratie en de implementatie daarvan in de geautomatiseerde systemen.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • SAP;
 • BW in combinatie met SAC;
 • Excel;
 • Bij voorkeur ervaring met CostPerform.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Identificeren en ontwikkelen optimalisaties op het gebied van kostenstructuur en kosteninzicht;
 • Ontwikkelen van contingenties en scenario’s bij marktfluctuaties;
 • Implementeren van de optimalisaties in de administratieve bedrijfsprocessen in nauwe afstemming met centrale en decentrale controllers.

Functie-eisen

Eisen

 • Afgeronde wo-opleiding;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van kostencalculatie en business control;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken binnen centrale en decentrale controlteams;
 • Ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Company: Het Werkplein

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Kazakhstan

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobizille.com