Recepcjonista in DOM POMOCY SPOLECZNEJ Warszawa

  • Internship
  • Warszawa

Website DOM POMOCY SPOLECZNEJ

This job listing is about DOM POMOCY SPOLECZNEJ in Warszawa 2022 exclusively on jobizille.com

  • Czuwanie nad bezpieczeństwem Mieszkańców Domu i powierzonym mieniem.
  • Niedopuszczenie do wejścia na teren budynku osób niepożądanych.
  • Bieżąca obserwacja zdarzeń na terenie Domu za pośrednictwem monitoringu, a w przypadku zaobserwowania zdarzeń nietypowych, odbiegających od normy lub stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, niezwłoczne informowanie o tym właściwych pracowników Domu.
  • Obsługa recepcji w szczególności w zakresie:
  • obsługi centrali p.poż i centrali telefonicznej – łączenie rozmów,
  • rejestrowanie w zeszycie rozmów wychodzących, – prowadzenie ewidencji osób odwiedzających Mieszkańców oraz rejestru wyjść Mieszkańców poza teren oraz powrotów do DPS,
  • przyjmowanie i wydawanie kluczy do pokoi Mieszkańcom oraz uprawnionym pracownikom DPS za pokwitowaniem w zeszycie,
  • przyjmowanie zgłoszeń usterek technicznych i rejestrowanie ich w zeszycie, – powiadamianie odpowiednich instytucji w przypadku awarii – zgłaszanie w celu jak najszybszego usunięcia

Company: DOM POMOCY SPOLECZNEJ

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Warszawa

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobizille.com