Προϊστάμενος Υγείας & Ασφάλειας in ELLAKTOR GROUP Athens Metropolitan Area

Website ELLAKTOR GROUP

This job listing is about ELLAKTOR GROUP in Athens Metropolitan Area 2022 exclusively on jobizille.com

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Με δραστηριότητες και παρουσία σε 22 χώρες και σχεδόν 7.500 εργαζομένους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €892 εκατ. (2020), συνδυάζοντας τα 70 χρόνια εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για να δώσει ζωή σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Διαθέτοντας σημαντική εξειδίκευση στα πλέον περίπλοκα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην 100η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2020, Deloitte – July 2021). Περισσότερα στο www.ellaktor.com

Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αναζητεί Προϊστάμενο Τμήματος Υγείας & Ασφάλειας με σκοπό τον έλεγχο για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας, στα έργα και στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Αναφερόμενος στη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας του Ομίλου, τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:

 • Μελέτη και ανάλυση νομοθεσίας για την Υγεία & Ασφάλεια προς εφαρμογή της στα έργα
 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τον υπολογισμό των δεικτών επίδοσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας
 • Έλεγχος & διενέργεια Επιθεωρήσεων των εργοταξίων/έργων (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων) για θέματα Υγείας & Ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 και σύνταξη εκθέσεων Υ&Α
 • Υποστήριξη και έλεγχος των εργοταξίων/ έργων στα θέματα Υ&Α
 • Ανάλυση των ατυχημάτων Υγείας & Ασφάλειας, διερεύνηση των αιτιών και σύνταξη προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους
 • Συμμετοχή στη σύνταξη Σχέδιων Υγείας & Ασφάλειας, οδηγιών και διαδικασιών Υ&Α
 • Παρακολούθηση και έλεγχος απαντήσεων ερωτηματολογίων σε διαγωνισμούς έργων
 • Εκπαίδευση των Μηχανικών Υγείας & Ασφάλειας έργων
 • Αξιολόγηση των υπεργολάβων και προμηθευτών σε θέματα Υγείας Ασφάλειας

Requirements

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή Απόφοιτος Πανεπιστημίου Τεχνολογικών Επιστημών
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας κατά ISO 45001: 2018 (ΙRCA certified)
 • Γνώσεις ελληνικής νομοθεσίας τεχνικών έργων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας
 • Δυνατότητα μετακίνησης στα έργα, εντός και εκτός Ελλάδας

Εργασιακή εμπειρία

 • 5+ χρόνια εμπειρίας σε θέση με ανάλογα καθήκοντα
 • Εμπειρία σε τεχνικά έργα κατασκευής
 • Εμπειρία σε επιθεωρήσεις έργων

Δεξιότητες

 • Αποτελεσματικότητα και συνέπεια
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
 • Καλή επικοινωνία και όρεξη να εργαστεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 • Διοικητικές ικανότητες

Υποβολή αιτήσεων στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού: έως 16/12/2022, κωδικός αγγελίας: MHSA122022

Benefits

Βάσει της πολιτικής Αμοιβών & Παροχών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Company: ELLAKTOR GROUP

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Athens Metropolitan Area

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobizille.com