Finance controller leader automotive in Grafton Recruitment Trnava, Trnava Region, Slovakia

Website Grafton Recruitment

This job listing is about Grafton Recruitment in Trnava, Trnava Region, Slovakia 2022 exclusively on jobizille.com

Popis práce

Využite príležitosť pracovať v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Vytvorenie a koordinácia rôznych administratívnych služieb

Dohliada na vedenie účtovníctva, dodržiavanie právnych požiadaviek a štandardov skupiny, riadenie účtovných služieb a zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so štandardmi vykazovania skupiny

Garantuje spoľahlivosť a dodacie lehoty pre zverejňovanie ekonomických údajov spoločnosti (rozpočet, výkazníctvo a konsolidácia podľa štandardov skupiny, sociálne audity podľa miestnych účtovných požiadaviek, miestne daňové priznania, cash flow, strednodobý plán)

Spravuje a optimalizuje hotovosť s podporou Business Unit / Corporate Treasury. Implementuje všetky prostriedky umožňujúce financovanie dcérskej spoločnosti (kontakt s bankami, vyhľadávanie financií, vyhľadávanie dotácií)

Zabezpečuje, aby boli implementované všetky prostriedky na vymáhanie pohľadávok spoločnosti (splatné platby zákazníkom atď.)

Garantuje spoľahlivosť hotovostných prognóz v krátkodobom horizonte (6 mesiacov), strednodobom horizonte (12 mesiacov) av rozsahu strednodobého plánu dcérskej spoločnosti.

Zodpovedá za riadenie stránky a rozhranie s finančnou sieťou.

Dohliada na lokálne IT

Požiadavky

Uvítame kandidátov, ktorí spĺňajú nasledujúce požiadavky:

  • Skúsenosti na danej pozícii podmienkou – automotive
  • SAP
  • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
  • Skúsenosť s vedením tímu v danej oblasti

Iné poznámky

Viac podobných pozícií nájdete na https://www.grafton.sk/sk/job-search

Company: Grafton Recruitment

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Trnava, Trnava Region, Slovakia

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobizille.com