Bioanalytiker med sans for analyser og patientkontakt in Region Nordjylland Pandrup, North Jutland, Denmark

Website Region Nordjylland

This job listing is about Region Nordjylland in Pandrup, North Jutland, Denmark 2022 exclusively on jobizille.com

Vil du være med til at hjælpe vores patienter godt på vej med høj faglighed og det nyeste automatiserede udstyr?

På Klinisk Biokemisk Afsnit i Hjørring er vi 45 kolleger, der mangler dig i vores team. Vi producerer hver dag fagligt skarpe analysesvar, så vores patienter kan komme videre i deres behandling. Det er vigtigt for os at bidrage til de gode patientforløb.

Vi søger bioanalytikere, men hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og den rette indstilling, er vi også klar på at oplære dig til de udvalgte opgaver.

Sådan bliver din hverdag på vores afdeling

Du møder mange indlagte og ambulante patienter, hvor du skal tage blodprøver og EKG-optagelse. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til og sans for patientkontakt. Det betyder også, at du får et stort netværk på alle de kliniske afsnit, du kommer på besøg hos.

Du skal analysere blod-, urin- og fæcesprøver på vores automatiseret analyseudstyr. Vi har i 2020 taget Atellica i brug, udstyret analyserer en stor del af vores biokemiske og immunkemiske analyser. Vi anvender desuden Cobas 6000, og til hæmatologiske prøver har vi Sysmex XN og til koagulation har vi CS5100.

Udover de mere gængse analyser, har vi også specialanalyser. Vi har blandt andet en stor viden og ekspertise inden for medikament og misbrug og udfører analyser for andre hospitaler i og uden for regionen.

Vi analyserer allergianalyser på Phadia ImmunoCAP udstyr for Regionshospital Nordjylland og for de praktiserende læger i hele Region Nordjylland.

Vi udfører rutinemæssigt SARS-CoV2 på GenXpert.

Omkring halvdelen af vores produktion er blodprøver fra de praktiserende læger.

Alle 45 kolleger går i vagt. Vi har 3-skifte vagt, med dag-, aften- og nattevagter. Vi er ca. 15 kolleger, der står for blodbanksfunktionen og udfører blodtype, BAC-test og udleverer blod.

Som vagtbærende bioanalytiker bliver du oplært i enten kemi/immunkemiske analyser og udstyr eller koagulation og hæmatologiudstyr. Hvilken af de to aftaler vi, når du starter hos os.

Om dig

Vi har hele hospitalet som vores arbejdsplads og derfor mange forskellige opgaver, og vi har til tider temmelig travlt. Derfor skal du trives i en travl og omskiftelig hverdag.

Du ser patienterne som omdrejningspunktet og gør dig derfor altid umage for, at patienterne får en positiv oplevelse og oplever et effektivt patientforløb.

Og så forventer vi naturligvis – som alle arbejdspladser – at du er en positiv og hjælpsom kollega, der bidrager til vores gode arbejdsmiljø. Vi er nemlig selv meget glade for vore arbejdsmiljø og værner om det.

Vi kan tilbyde dig

Du får et selvstændigt og udfordrende arbejde i en afdeling med høj aktivitet. Men vi sørger naturligvis for, at du er ordentligt oplært, og at du føler dig sikker i dine arbejdsopgaver.

I det hele taget prioriterer vi uddannelse højt, både din og de studerende vi har i afdelingen.

Vi er kendt for at have højt til loftet, og at vi tager os af hinanden. Det betyder blandet andet, at vi har kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, og vi synes, det er spændende at afprøve nye ideer fra medarbejderne.

Det betyder også, at vi gør os umage, når vi laver arbejds- og ferieplaner, så det passer bedst muligt til den enkeltes familie / fritid.

Der er gode boligforhold ved sygehuset, og vi kan hjælpe dig med at finde et værelse.

Hvem er vi?

Klinisk Biokemisk Afsnit er akkrediteret efter ISO 15189 DANAK. Vi har specialiseret os i allergi, misbrugs- og medikamentanalyse og har regionsfunktionen inden for colorectal screening. Årligt afgiver vi omkring 6 millioner analysesvar. Ydelserne udføres for hospitalets kliniske afsnit og områdets praktiserende læger.

Praktisk

:

Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem DBIO og Danske Regioner.

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest og referencer i henhold til Region Nordjyllands ansættelsespolitik.

Om Region Nordjylland

Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på

www.rn.dk

Company: Region Nordjylland

Vacancy Type: Full Time 

Job Location: Pandrup, North Jutland, Denmark

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobizille.com