Reservelægevikar i Plastikkirurgi in Aalborg Universitetshospital Aalborg

Website Aalborg Universitetshospital

This job listing is about Aalborg Universitetshospital in Aalborg 2022 exclusively on jobizille.com

Vikar for reservelæge på Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 og et år frem.

Plastikkirurgisk Afdeling er eneste specialafdeling i Region Nord og fungerer som Regionsafdeling for Nordjylland. Vi behandler en bred vifte af plastikkirurgiske tilstande. En stor del af patienterne behandles for modermærkekræft eller hudkræft. Du vil få en selvstændig funktion på vores ambulante operationsstue, naturligvis under supervision således, at du hurtigt opnår basale kirurgiske kompetencer. Du vil også komme til at assistere til vores større indgreb i fuld bedøvelse, det drejer sig hovedsageligt om operation for modermærkekræft, hudreduktion efter stort vægttab, ”top”-kirurgi af transkønnede og brystrekonstruktioner. Du kommer også til at indgå i vores vagtlag.

Vi modtager årligt over 5000 nye henvisninger, heraf er mere end halvdelen cancerpatienter. Afdelingen bemandes i øjeblikket af fem overlæger, tre læger i HU forløb og tre læger i I-stillinger.

Specialet indgår i Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Afdelingen har tætte samarbejdsrelationer med patologi, onkologi, nuklearmedicin og mammakirurgi.

Den daglige virksomhed er baseret på to operationslejer i generel anæstesi, samt to lejer til mindre kirurgi i lokal anæstesi. Vi har udefunktion i Hobro to dage om ugen til dagskirurgiske indgreb. Dertil kommer en betydelig ambulatoriefunktion.

Ansøgningsfrist d. 5. januar 2023. Samtaler forventes afholdt mandag d. 9. januar 2023

Ved spørgsmål til ansættelsen kan ledende overlæge Lene Birk-Sørensensen kontaktes på [email protected]

Om Region Nordjylland

Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk .

Company: Aalborg Universitetshospital

Vacancy Type: Full Time 

Job Location:  Aalborg

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobizille.com